สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook FanBox

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

prachasampan

Written on 02 เมษายน 2015, 10.58 by admin
--8-
วันที่ 2 เมษายน 2558 : เวลา 7.30 น. นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี พร้อมทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานก่อสร้าง 8 ทำบุญสำนักงาน เพื่อเป็นสิริมงคล ถวายภัตราหารเพล...
Written on 11 มีนาคม 2015, 08.45 by admin
8-
วันที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 08:30 น. : นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี ผสก.8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานก่อสร้าง 8 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ร่วมกันปลูกต้นไม้ในโครงก...
Written on 07 มกราคม 2015, 08.16 by admin
2015-01-07-08-23-42
     สำนักงานก่อสร้าง 8 จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ทั้งนี้ภายในงานยังมีงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ กวศ.8 พก. คนใหม่     &...
Written on 02 ธันวาคม 2014, 04.07 by admin
-87-5-2557
         นายเกียรติพงษ์  เพชรศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 8 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่ว...
Written on 26 พฤศจิกายน 2014, 07.06 by admin
2014-11-26-07-30-00
การเตรียมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อหลวง” ณ บริเวณหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์        รองอธิบ...
Written on 25 กันยายน 2014, 08.31 by admin
2014-09-25-08-35-37
กิจกรรมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 ณ สำนักงานก่อสร้าง 8 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 โดยมีนายเกียรติพงษ์ เพชรศรี...
Written on 05 กันยายน 2014, 07.07 by admin
2014-09-05-07-19-32
วันที่ 9 กันยายน 2557 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)  นำโดย นายจรัลธาดา กรรณสูต ที่ปรึกษาสำนักรา...

59

07 เมษายน 2016
2559การจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการกับหน่วยงานภายในกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางประจำป...
04 กุมภาพันธ์ 2016
--05059-14--59การให้สิทธิพิเศษในการให้บริการทางวิชาการและการวิจัยแก่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาส...
04 กุมภาพันธ์ 2016
-2559-----31--2559ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 (งบ พ.ร.บ.) ณ วันที่ 31 มกราคม 255...
04 กุมภาพันธ์ 2016
2016-02-04-03-39-39ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน...
04 กุมภาพันธ์ 2016
2016-02-04-03-33-05มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา...
04 กุมภาพันธ์ 2016
-hipps--12--2559การสนับสนุนให้ข้าราชการไปเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรั...
04 กุมภาพันธ์ 2016
-----1ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม การพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ : ระดับกลาง ...
04 กุมภาพันธ์ 2016
----12559ขอส่งสรุปผลการติดตามและตรวจสอบโครงการให้มีความโปร่งใส งบกลาง และเงินกู้ ประ...
04 กุมภาพันธ์ 2016
--2559สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด ประจำปี 2559...
04 กุมภาพันธ์ 2016
-8--12559ร่างรายงานการประชุมผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 8 ครั้งที่ 1/2559...
04 กุมภาพันธ์ 2016
-8ขอส่งใบลาไปต่างประเทศ ผสก.8...
04 กุมภาพันธ์ 2016
1ย้ายข้าราชการจำนวน1ราย
04 กุมภาพันธ์ 2016
--q-e-gp-qการจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพ e-GP และลดความเสี่ยงทางล...
04 กุมภาพันธ์ 2016
2016-02-04-02-59-22ขอทราบข้อมูลผู้ชนะการประกวดราคา...
03 กุมภาพันธ์ 2016
2016-02-03-04-18-52การยื่นขอบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์...
01 กันยายน 2015
-cko--km-team--km-team-workแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (CKO) ทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) และคณ...
01 กันยายน 2015
--32558ขอเชิญประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 3/2558...
01 กันยายน 2015
-1000----1400-ขอเชิญชวนออกกำลังในระหว่างเวลา 10.00 น. และ เวลา 14.00 น....
14 สิงหาคม 2015
-qqขอความร่วมมือให้การสนับสนุนโครงการ "ประดับธงในดวงใจ"...
14 สิงหาคม 2015
2015-08-14-02-02-45ขอเชิญส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่องสุดยอดกลยุทธ์การทำงา...
06 สิงหาคม 2015
2015-08-06-06-42-12ขอความอนุเคราะห์นำส่งข้อมูลสมาชิก กบข. ในสังกัด...
06 สิงหาคม 2015
--the-international-decade-for-action--progress-achieved-and-lessons-learned-for-sustainable-development--30--2558---ผลการประชุมระดับสูง หัวข้อ The International Decade for Action : Progress a...
06 สิงหาคม 2015
2015-08-06-06-06-13แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่ง...
23 กรกฏาคม 2015
---km----ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วม การจัดการองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ...
06 กรกฏาคม 2015
--22558--การจัดประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 2/2558 (นอกสถานที่) จ.อุดรธาน...
06 กรกฏาคม 2015
2015-07-06-08-31-36ขอเชิญประชุม
19 มิถุนายน 2015
--2556รายงานต้นทุนผลผลิตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ...
19 มิถุนายน 2015
-stand-by--2559-ขอให้ Stand by ในการประช...
05 มิถุนายน 2015
2015-06-05-04-04-18สรุปผลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ...
18 พฤษภาคม 2015
2015-05-18-03-31-45ขอส่งผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานและปรับปรุงงานให้มีประสอ...
18 พฤษภาคม 2015
2015-05-18-03-30-48การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภ...
08 เมษายน 2015
25582การจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการกับหน่วยงานภายในกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางประจำป...
07 เมษายน 2015
-factor-f--ชักช้อมความเข้าใจเหลักเกณฑ์การใช้ Factor F ฯ นิธิเดช...
07 เมษายน 2015
2015-04-07-02-46-53การชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ...
01 เมษายน 2015
--2558แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการที่ครบเกษียณอายุราชก...
26 มีนาคม 2015
-road-map-ผลการปฏิบัติงานและแนวทางดำเนินงาน (Road Map) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์...
26 มีนาคม 2015
--2558การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ ประจำปี 2558...
25 มีนาคม 2015
--2558ขอให้จัดทำรายงานการควบคุมภายในเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีบัญชี...
25 มีนาคม 2015
--2558--29351แจ้งความต้องการบุคคลากรเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอา...
25 มีนาคม 2015
2015-03-25-07-10-50ขอส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อ...
24 มีนาคม 2015
--2558-สรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รา...
19 มีนาคม 2015
---6--2558รายงานข้อเสนอการปฏิรูปประเทศไทย ฉบับปรับปรุงตามมตืคณะรัฐมนตรี (วันที่ 6 มกร...
19 มีนาคม 2015
-e-gpซ้อมความเข้าใจการระบุรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินในระบบ e-GP...
13 มีนาคม 2015
---17--2558--1330----1--14---ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานฝ่ายวิชาการ ในวันที่ 17 มีนาคม 2558 เว...
13 มีนาคม 2015
2015-03-13-03-27-07ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการบันทึกข้อมูลในระบบติดตามออนไลน์...
12 มีนาคม 2015
--2558การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ ประจำปี 2558...
12 มีนาคม 2015
2015-03-12-03-57-00การแต่งตั้งผู้ประสานงานบูรณาการการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล (ระดับกระทรวง) (ปข...
12 มีนาคม 2015
2015-03-12-03-54-47รายงานผลการตรวจสอบภายใน
11 มีนาคม 2015
-dpisขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามการใช้งานระบบ DPIS...
11 มีนาคม 2015
2015-03-11-09-08-44รายงานผลการตรวจสอบภายใน
11 มีนาคม 2015
--2558-สรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รา...
11 มีนาคม 2015
-113--ขอให้ผู้สนใจสั่งจองเสื้อยืดคอโปโลตราสัญลักษณ์ 113 ปี กรมชลประทาน...
06 มีนาคม 2015
--2558-แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25...
03 มีนาคม 2015
2015-03-03-10-19-29การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ยืนต้น เนื่องในโอกาสส...
26 กุมภาพันธ์ 2015
2015-02-26-14-49-18ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดนิทรรศการซุ้มชลประทานอีสาน...
25 กุมภาพันธ์ 2015
-q-10-qรายงานเรื่อง "ข้อเท็จจริง 10 ปีระบบข้าราชการไทย"...
25 กุมภาพันธ์ 2015
--2482-2558พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช 2482 พ.ศ.2558...
20 กุมภาพันธ์ 2015
--3---8---21-ขออนุมัติแก้ไขตัวอย่างสัญญาเช่าเครื่องจักรกล ข้อ 3. การประกันภัยเครื่องจักร...
05 กุมภาพันธ์ 2015
-2557-2561----การประชุมชี้แจงและมอบนโยบายการดำเนินงานยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ...
05 กุมภาพันธ์ 2015
-1---ย้ายข้าราชการจำนวน 1 ราย นายสุขเกษม เจริญจันทร์...
05 กุมภาพันธ์ 2015
2015-02-05-03-02-38ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี...
02 กุมภาพันธ์ 2015
2015-02-02-07-01-44ขอเชิญประชุมเร่งรัดเตรียมความพร้อมงานก่อสร้างประตูระบายน้ำพระธรรมราชา จังหว...
02 กุมภาพันธ์ 2015
2015-02-02-07-00-15เเจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายไปดำรงตำเเหน่งข้าราชการที่ว่าง...
19 มกราคม 2015
2015-01-19-08-04-58การดำเนินการจัดทำและจัดส่งแผนจัดซื้อจัดจ้าง...
19 มกราคม 2015
2015-01-19-08-03-43แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ...
15 มกราคม 2015
2015-01-15-03-00-19ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับกา...
14 มกราคม 2015
2015-01-14-04-46-52มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ...
14 มกราคม 2015
-1---2558รายงานแผนปฏิบัติราชการระยะ 1 ปี (ประจำปี พ.ศ.2558)...
08 มกราคม 2015
--2558สรุปรายงานการประชุมหารือเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558...
08 มกราคม 2015
--2558-เชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานแผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพย...
26 ธันวาคม 2014
2014-12-26-07-39-02ซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอกรมลงนาม...
26 ธันวาคม 2014
2014-12-26-07-38-17แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งในดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ...
26 ธันวาคม 2014
---5--2--2558เชิญชวนสั่งจองเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา...
03 ธันวาคม 2014
----1--2557การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานราชการ...
03 ธันวาคม 2014
2014-12-03-06-48-05ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี...
03 ธันวาคม 2014
-road-map---2558ขอให้จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับโครงการชลประทานเพื่อใช้ประกอบการจัดทำ Road Map ของ...
17 พฤศจิกายน 2014
2014-11-17-03-16-45รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานที่ส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้...
17 พฤศจิกายน 2014
---2558ขอให้ส่งข้อมูลค่าซื้อที่ดินฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558...
09 กันยายน 2014
-1ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1ป)...
09 กันยายน 2014
-2553-2556ผลความพึงพอใจของบุคลากรกรมชลประทานที่มีต่อการปฏิบัติงานเปรียบเทียบปีงบประมา...
09 กันยายน 2014
--6---ขอแจ้งย้ายที่ทำการ สำนักงานก่อสร้าง 6 (โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพร...
09 กันยายน 2014
-gfmis-ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ...
08 กันยายน 2014
2014-09-08-08-37-45แจ้งเวียนมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ กรมชลประทาน...
08 กันยายน 2014
-1-16ขอความร่วมมือในการจัดทำเอกสารของสำนักงานก่อสร้าง 1 - 16...
08 กันยายน 2014
2014-09-08-06-44-37การประชุมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำร...
08 กันยายน 2014
-2557-ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กรณีไ...
08 กันยายน 2014
--2558ผลการประชุมสัมมานาเรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปร...
08 กันยายน 2014
2014-09-08-04-35-43ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง...
04 กันยายน 2014
2014-09-04-03-33-00ขอเชิญประชุมคณะทำงานการแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนา...
04 กันยายน 2014
2014-09-04-03-32-13ขออนุญาตไปราชการ
04 กันยายน 2014
2014-09-04-03-31-27ขอให้จัดส่งรายงานให้กลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผล...
04 กันยายน 2014
2014-09-04-03-30-29แนวทางการแก้ไขปัญหาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ...
04 กันยายน 2014
2014-09-04-03-29-40ลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม
04 กันยายน 2014
2014-09-04-03-28-40การสมัครเข้ารับการคัดสรรเป็น สภาปฏิรูปแห่งชาติ...
04 กันยายน 2014
-2557การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจเพิ่...
04 กันยายน 2014
2014-09-04-03-22-54การจัดทำหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานในกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง...
04 กันยายน 2014
-2557วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2557...
04 กันยายน 2014
2014-09-04-03-19-18นายสัมพันธ์บุญจองข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรม...
04 กันยายน 2014
2014-09-04-03-18-24ขอเชิญชมนิทรรศการของห้องสมุดกรมฯ...
04 กันยายน 2014
2014-09-04-03-17-27ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายละเอียดแผนงานโครงการบริหารจัดการและพัฒนา...

Rab_

>>> ประกาศ เรื่องรายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ประตูระบายน้ำปลายคลองระพีพัฒน์ (ปตร.พระธรรมราชา) โครงการระบายน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
 
>>> ประกาศ เรื่องรายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ระบบส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำลำเชียงสา (ฝั่งขวา) อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
 
>>> ประกาศ เรื่องรายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ระบบส่งน้ำโครงการห้วยด่านไอ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 
>>> ประกาศ เรื่องรายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โครงการฝายยางบ้านกุดชุมแสง อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
 
>>> ประกาศ เรื่องรายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โครงการขุดลอกห้วยตาอุ่นพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
 

>>> ประกาศ เรื่องรายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2558 โครงการฝายบ้านสะพุง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

 

>>> ประกาศ เรื่องรายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ระบบส่งน้ำโครงการห้วยด่านไอ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

>> > ประกาศ เรื่องรายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548โครงการสถานีสูบน้ำคลองพระพิมล 2  จังหวัดนครปฐม

 

>>> ประกาศ เรื่องรายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โครงการเพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู จังหวัดศรีสะเกษ

 

องคมนตรีดูงานห้วยตาจู

KM สกก.8

km1

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

001067233489

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้18
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้224
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้436
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว849
mod_vvisit_counterเดือนนี้18
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4193
mod_vvisit_counterAll days158671

We have: 2 guests online
Your IP: 54.81.225.157
 , 
Today: มิ.ย. 01, 2016

ความสุข กรมชลประทาน

ในหลวงเสด็จฯ ทรงเปิด 5 โครงการชลประทาน

การมีส่วนร่วมคือหัวใจ